tirsdag 2. mars 2010

Retorikk - bruk av retorikkens virkemidler


http://www.flickr.com/photos/57958384@N00/3960792070

Farer og misbruk av retorikken


Lager en fiktiv reportasje om tante Gudrun på aldershjemmet.

Journalisten har oppsøkt henne etter tips og lager reportasjen som et eksempel og konkretisering på hvor ille kommunen behandler sin gamle.

Men egentlig er premissene falske, og i kommentarene avslører vi "sannheten".

Viser hvor lett det er å falle for ukritisk journalistikk og falsk patos i medietekster.


Reportasjen

Journalisten bruker patos og den særegne stakkars-estetikken, tildekker at andre kan ha mye større behov. Trekker fram alle klisjeene og vanlige argument (kommunen forsømmer, osv)

Definer virkemidlene som brukes for å understreke premisset.

Kommunen gir ikke hjelp (egentlig: Gudrun er sta og vil ikke ta imot)
Får ikke nok penger (egentlig har Gudrun 2 mill gjemt unna)
Ingen tar seg av henne (egentlig kjeder hun seg bare, vil ikke se slektningene)

Som motsats;en nøktern beskrivelse av tante Gudrun på aldershjemmet
eller i ukeblad; vi besøker aktive beboere på aldershjemmet

KAnskje heller bruke denne, om asylsak, kampanje eller nyhet? Om Aftenpostens kampanje for den enslige asylsøkermoren og hennes barn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar