tirsdag 2. mars 2010

Uavhengige nyheter?

Ferdigkjøpte nyheter
Se på disse tre nyhetene. Hvilke av dem er laget av en journalist fra grunnen av, hvilken er innkjøpt fra et nyhetsbyrå og hvilken er kommet fra et markedsføringsopplegg?
Skriv ned en kort begrunnelse.

Prøv selv å finne fram nyheter på nett eller i papiravis som antagelig er hentet fra en markedsføring. Hvordan ser du at dette ikke er en egenprodusert nyhet fra en journalist?

Se nyhetsstoff på ntb.no ("pressemeldinger"), pressemeldinger.no og newswire.no og finn igjen de samme sakene i nettavisene. Hva er gjort av endringer når nyhetene kommer i en nettavis?
Hva er forskjellen mellom markedsføring og journalistikk?

Lag en oppsummering av hvordan journalistikken og markedsføring fra ulike kilder forholder seg til hverandre, og hvordan resultatet blir i ulike medier.

Eksempler og bakgrunnsstoff
Lag egne pressemeldinger (Mediana)

Lobbyvirksomhet
Finn ut hvordan de politiske lobbyistene arbeider i Norge, og hvor stort omfanget er.
Finn fram til organisasjoner som driver lobbyvirksomhet og hvilken strategi de har.
Gjør en sammenligning med lobbyisme på globalt plan og hva denne betyr i praksis.

Eksempler og bakgrunnsstoff
Korridorpolitikk (Wikipedia)
Lobbyisme på Stortinget
Lobbyisme i EU

Sponsing
Hvordan vises sponsorplakatene på de ulike TV-kanalene?
Finn ut hva som er reglene for sponsing på NRK. Finn tilfeller der reglene er blitt brutt.

Lenker
Sponsing (Forskning.no)
Sponsing og reklame - regler (Medietilsynet)
TV2 kritiske til NRKs LO-sponsing

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar