tirsdag 2. mars 2010

Åndsverklov
Hva er lov og ikke lov…

Bruke en annens tekst som utgangspunkt.

Omskrive denne i flere omganger og drøfte når den er blitt så forandret at det er et nytt åndsprodukt. Enten endre eller bygge videre på.

Gjøre det samme med et foto.


Hva sier loven?
http://mediana.no/index.php?action=static&id=467

Aktuell debatt på Fotografi.no bl.a. om per Kleivas maleri
http://fotografi.no/wip4/bearbeidelse-plagiat/d.epl?id=156471

Kopinoravtalen om digital bruk
http://www.kopinor.no/kopiering-og-opphavsrett/digital-bruk

Legge inn stoff fra Jons googledoc

Stjele ideer (Ikea-saken)
http://www.bt.no/kultur/media/Kunstner-mener-IKEA-stjal-ideen-hans-793417.html
musikk (Coldplay)
http://www.bt.no/kultur/musikk/Anklager-Coldplay-for-plagiat-671933.htmlSitatrett


Ta ut et sitat av en tekst og en film evt musikk og knytte dette opp mot analyse og en faglig sammenheng (kontekst). Vise hva som er tilstrekkelig og hva som er tvilsomt.

Hvor en kan hente foto, tegninger, lyd osv og CC-lisens.

Hvordan en skal angi denne lisensen.

Hvordan lage egne arkiv med CC-materiale.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar