tirsdag 2. mars 2010

YtringsfrihetKrig og konflikt


Finn ut hvordan arbeidsvilkårene for journalister har vært gjennom kriger og konflikter de siste femti årene. Har det skjedd endringer? Hvilke?

Hvordan praktiserer de ulike krigførende parter informasjonsstrømmen fra slagmarken/konfliktområder?
Hvilken rolle får journalister?
Hvilke muligheter har de til å dekke begivenhetene på en fri og objektiv måte?
Hva betyr "embedded journalism"?

Bruk f eks Irak-krigene som eksempel. Her vil du finne mye stoff på nettet.
Det samme gjelder Viet-Nam krigen, Palestina-konflikten osv

>> Viet Nam og journalistbildene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar