tirsdag 2. mars 2010

Målsetjing

Finn ut kva for målsetjing nrk har med verksemda si!

Oppsummer denne politikken i nokre få punkt.
Har denne politikken blitt utfordra? Diskutert i media, teken opp av andre? Endra?

Kva finn du som målsetjing for TV2?

Har TV3 og TVN erklærte målsetjingar?

Har nrk ulik målsetjing med dei ulike radiokanalane sine?

Kva med målsetjing for aviser? Aftenposten, VG, BT..?

Kva er ei målsetjing? (Wikipedia)

"Mediehuset TV 2 har som målsetting å være landets viktigste kommersielle tv-aktør og tilbyder av audiovisuelle tjenester i nye mediekanaler".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar