torsdag 4. februar 2010

TV


* Åpen post (60-tallet) og Først som sist (199 - 2007). Se disse to klippene og gi en beskrivelse/karakteristikk av formen

* Norges utenriksminister er på vei inn i TV-studio. Karakteriser hvordan hans stil (oppførsel, språkbruk, innhold...) vil være i de ulike programmene:
**** talkshow | nyheter | debatt | ......

* Gi en beskrivelse av disse medieuttrykkene ut fra begrepene "tradisjonell", "moderne" og "postmoderne"

* Finn gode eksempler på medietekster som bruker/er bygd opp av/spiller på følgende virkemidler: remediering, adaptasjon, hybridisering, konvergens

Forstå medietekster ut fra historien
Ta samme figur og vis medieutrykket i flere medieformer gjennom årene, også gjennom adaptasjon:
* Batman | Flash Gordon | kjente am filmer| bøker fra 1800-tallet |

NRK Skole har et eget klipparkiv med emnet "mediehistorie"

Uti vår hage oversikt NRK nettTV 
Uti vår hage - Söta bror
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/124914

http://www.nrk.no/programmer/tv_arkiv/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar