fredag 26. februar 2010

Det private blir offentlig

BT Den private skammen blir offentlig - avisartikkel
Min fars krig (Østfronten) - bok
Min Kamp (Knausen) - bok
Sangen om den røde rubin - bok
Politisjef Marthinsen - film


Sett deg inn i debatten rundt disse medietekstene.
Hvordan tok samtiden imot publiseringen?
Hvordan utviklet debatten seg?
Typiske argument som ble brukt.
Hvordan er ettertidens syn?
Ble brukt politisk? Kulturelt?
Noen likhetstrekk mellom de fire sakene når det gjelder mottagelsen og debatten?
Hvordan er forholdet mellom disse og f eks reality-seriene? Samme sjanger?
Evt likhetstrekk og forskjeller?

Finn andre eksempler på tilsvarende medietekster fra ulike medieformer, også historiske.

Alt om min far (transvestitten Benestad) - film
Forfall - nrk performance med Schau i vinduet på Karl Johan

Hvordan er ditt syn på det å ta private liv ut i offentligheten?

Lenker
Sangen om deb røde rubin - Bokhylla.no
Røde rubin og andre forbudte bøker - oppgaver på Daria
Familiens skittentøyvask - aviskronikk om privat skam somblir til offentlig tilgjengelig fortelling (BT)
En datters oppgjør med sin nazifar
Min fars krig (Westlie) 2
Esben Esther Pirelli Benestad - Wikipedia
Forfall- nrk samleside

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar