mandag 1. mars 2010

Fortelleteknikk
Det gode og det onde


Se del av film/TV-serie og:
Finn fram til gode og onde karakterer; hvordan de defineres ved hjelp av ulike virkemidler (utseende, tale, rekvisita, hvordan de introduseres osv)

Reklamefilm: hvordan defineres karakterene her? Er alle gode, eller er det med "onde" personer også? Hvilken rolle har i tilfelle de?
Hva med denne?

Dette i tilknytning til Toms opplegg om hvordan personer introduseres i fiksjonsfortellinger!

Onde og gode >> om helter NDLA

Reklamefilm
Lotto bilmekanikeren
Evil christmas - noe som kan brukes? ”Noen er snille (gode) en dag i livet, andre er gode (snille) hele tiden (hele året)” Reklame for TV-selskap.
Nike soccer
The Michelin Man defeats the evil Gas Pump

Klipp TV

Klipp fiksjonsfilm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar