onsdag 3. februar 2010

Oppgaver

Forslag til oppgaver rundt de temaene som tas opp i kapitlet.

* Du skal dekode et budskap og endre det til å være i samsvar med dine egne synspunkt og meninger
Her er et eksempel

* Her er tre ulike avkodinger av et budskap. Reflekter over de tre ulike måtene å oppfatte budskapet på og redegjør for hva du mener om det.

* Er dette åpne eller lukkede tekster? Begrunn! Hva kan gjøres for å "åpne" de tekstene som du definerer som lukket? Vis dette i praksis.

* Hvordan ville denne medieteksten blitt oppfattet på 1880/1920/1950-tallet tror du? Begrunn!

* Her er tre ulike oppfatninger av hendelsen/demonstrasjonen.
Prøv å sette deg inn i de ulike oppfatningene og skriv ned hvilke miljø/generasjon du tror de enkelte kommer fra!

* Her er mange ulike oppfatninger om følgende massemedieopplevelser. Hvordan vil du karakterisere dem på en skala mellom ytterpunktene i begrepene "høy" og "lav", "verdifull" og verdiløs"?

* Lag propaganda for noe du brenner for, ta i bruk de hensyn og virkemidler du har lest om i dette kapitlet
*** eksempel

* Lag en kampanje for et produkt eller beskriv den markedsstrategien du vil bruke (kanskje mer kap 10?)

Kulturmøter/konflikter og koding/dekoding jfr ndla-prosjekt
Uti vår hage oversikt NRK nettTV
Uti vår hage - Söta bror
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/124914

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar