fredag 26. februar 2010

MedieuttrykketHør (deler av) av denne radioteatersendingen fra nrk.

Kan du ut fra medieuttrykket bestemme når tid det ble laget?

Hvilke deler av uttrykket fester det evt til en bestemt tidsperiode?

Hvordan ville den samme teksten blitt uttrykt i dag?

kan hente fra feed://podkast.nrk.no/program/nrk_gull.rss

Hvilken tid stammer denne fra? (Gribb - dødsguden fra Amazonas)

Falkeklubben 1966

Norge Rundt 1981

Her har du klipp fra en hollywoodfilm.

Hvordan vil du bestemme alderen på filmen?

Hva ser du på når du tidfester filmen?

Prøv deg selv før du ser på noen tips her.

Hente klipp fra to utgaver av samme film, eks fra 30-tallet og moderne (King Kong?)

Her har du to klipp fra to filmer med samme navn. Det dreier seg om to utgaver av samme historie, der den første er originalutgaven.

Vi har her pekt på noen forskjeller.

Finn fram egne eksempler og gjør det samme. På YouTube finner du f eks disse klippene:

Nn bb dd gg

Sammenlign medieutrykket i de to filmene og pek på likheter og forskjeller.

http://filmarkivet.dimag.no/ the thin man 1 Captain Blood 1 Kong Salomon 1985 1 1937

Indiana Jones Holy Grail trailer

Her er klipp fra to ulike utgaver av en Batman-framstilling, den første fra TV-episodene 2 som gikk på 60-tallet, den andre fra en nyere Batman-film.

Hvordan vil du karakterisere forskjellene i medieuttrykket?

Se både på personframstilling, scenario og handling.

Trailer fra dataspillet 2

Dark Knight Trailer 1 Batman vs Joker

Avis fra 40-tallet (BT) og avis i dag. Hva er forskjellene i uttrykket?

Er det likevel noe som er det samme, hva er det som viser oss i begge tilfellene at dette er en ”avis”. Hva er sjangerspesifikt i begge tilfellene.

Her er en avis fra 1920-tallet, hvordan er det med denne?

Diskuter forholdet mellom form – uttrykk – innhold i disse tilfellene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar